PEDIGREE    LPI PROOF CHART    PRINT    
Galahad    WESTCOAST GALAHAD 0200HO10755    PENMANSHIP x JACEY x MCCUTCHENIHG JACEY GRACE
DAM
   
     

 SANDY-VALLEY-I PENMANSHIP
 IHG JACEY GRACE EX-90-5YR-CAN 2*
 COYNE-FARMS JACEY CRI
 FARNEAR-TBR-BH GEORGIA VG-87-2YR-USA
 DE-SU BKM MCCUTCHEN 1174
 B-ENTERPRISE SUPER GIGI VG-88-5YR-USA 2*

  GTPI 2438  
  TR TY TV     99%-I HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HH6F HCDF  
    Reg.br. #: HOCANM12283285 aAa: 234165 DMS: 135
    Rođen: 11/03/2015 Kapa kazein: BB Beta kazein: A1A1
  Proizvodnja  
  146 Stada    213 Ćerke    89% Pouzd.
MACE-G / 08-20  
Mleko lbs
179
Mast lbs
25
Mast %
+0.06
Protein lbs
31
Protein %
+0.09
NM$ 275 CM$ 321 FM$ 178 GM$ 266 DWP$ 176
 
  Zdravlje i reprodukcija    
    Produktivni život2.1    
    Teljenje po ocu2.1% 
    Broj somatskih ćelija2.77    
    Lakoća teljenja ćerki2.1% 
    Plodnost kćerki1.4    
    Mrtvo rođeno po ocu5.8% 
    Vitalnost-0.5    
    Mrtvo rođeno po kćerkama7.1% 
    Indeks fertiliteta1.4    
    Efektivnost iskorišćenja hrane67 
  Konformacija  
  37 Stada    51 Ćerke    84% Pouzd.
MACE / 08-20  
    PTAT1.41    
    Telo1.88 
    Vime0.56    
    Mlečna kompozicija1.23 
    Ekstremiteti0.69    
 Visina krsta
 visoka  +1.88 
 Snaga
 jak  +1.80 
 Dubina tela
 duboka  +1.37 
 Mlečni karakter
 otvorena rebra  +0.46 
 Položaj karlice
 oboren  +0.73 
 Širina karlice
 široka  +1.52 
 Zadnje noge-sa strane
 prave  -0.04 
 Zadnje noge-od nazad
 prave  +0.84 
 Ugao papka
 strm  +1.74 
 Papci i noge bodovi
 nizak  +1.04 
 Prednja veza vimena
 jaka  +0.77 
 Visina vimena-od nazad
 visok  +0.74 
 Širina vimena-od nazad
 širok  +0.68 
 Žleb na vimenu
 izražen  +1.60 
 Dubina vimena
 plitka  +1.23 
 Položaj zadnjih sisa
 približene  +0.68 
 Položaj zadnjih sisa
 prema unutra  +1.12 
 Dužina zadnjih sisa
 kratke  -0.20 
 
-2 -1 0 1 2