Semex Nieuws

VOEREFFICIËNTIE EN FOKWAARDE AANPASSING EXTERIEUR

Het rekencentrum in Canada heeft een fokwaarde voor voerefficiëntie ontwikkeld die ingevoerd is met de fokwaarde van april. De berekening van deze waarde is gebaseerd op een globaal onderzoek waaraan o.a. Canada aan deelnam.

De focus gaat uit naar de biologische kant van het dier onafhankelijk van lichaamsgrootte en productieniveau. De fokwaarde is bedoeld om aan te geven hoeveel voer een bepaalde koe nodig heeft om in haar onderhoud te voorzien en een bepaalde hoeveelheid melk te produceren. Voor de berekening van de waarde wordt alleen data meegenomen vanaf dag 60 in de lactatie om zeker niet te gaan fokken op dieren die vroeg in de lactatie te veel lichaamsreserves gebruiken.

De zekerheid van de fokwaarde zou momenteel tussen de 46% - 51% liggen (dochter geteste stieren) en 41% - 46% (genomic stieren) waarbij de erfelijkheid rond de 5% ligt. Dit geldt als een beginstadium en nog meer data wordt verder onderzocht. Voorlopig krijgen alle Canadese stieren dus deze fokwaarde maar wordt deze info nog niet verwerkt in de LPI formule. Later kan dit eventueel wel gebeuren.
 

Aanpassingen exterieur
Wereldwijd zien we een trend dat koeien groter worden, op zich geen enorm probleem, maar extremen moeten vermeden worden. Het komt erop neer dat de nieuwe exterieur beoordeling alle dieren (stieren EN koeien) die te groot zijn in de totaalscore voor exterieur zullen verliezen, om een idee te geven dieren met een fokwaarde van +15 voor hoogtemaat zullen 3 punten verliezen.
 

Correlaties met hoogtemaat
Door een (ongewilde) correlatie tussen hoogtemaat en benen en hoogtemaat-uier zien we bovendien dat dieren met een bovengemiddelde waarde voor hoogtemaat automatisch ook hoger scoorden voor uier en benen. Deze correlaties worden nu afgevlakt en op deze manier wordt vermeden dat in de toekomst fokken op betere uiers en benen automatisch ook inhoudt dat er op grotere koeien wordt gefokt.
 

Steile benen en korte spenen
Onderzoek heeft tevens uitgewezen dat selectie op goede benen de laatste jaren ook steeds meer leidt tot te steile benen. Extreme cijfers voor  te steile ( of te kromme) worden nu ook in de totale benenscore bestraft. Voor te korte spenen geldt hetzelfde principe en ook hier wordt het fokken op een ideale speenlengte prioritair.

Al met al zijn dit zeer gunstige ontwikkelingen die er mee gaan voor zorgen dat fokken op uiers en exterieur ons duurzame koeien brengt die passen in de huidige bedrijfsomstandigheden.