Semex Nieuws

Fertility First Blog 18

We zijn het er allemaal wel over eens dat de vruchtbaarheidsstatus van onze koeien van belang is om de technische, maar ook financiële resultaten verder te optimaliseren. Ieder bedrijf maakt daarin zijn eigen keuzes en is daar uiteraard ook geheel vrij in. Niks moet en alles mag. Het is van belang dat je als veehouder een goed gevoel hebt met datgene wat je doet en nastreeft.

 

Welke protocollen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de huidige streefwaardes?

Na het afkalven is het belangrijk dat de nageboorte het liefst binnen twaalf uur na afkalven wordt afgedreven. Waanneer dit meer tijd vraagt, zal de kans op allerlei andere complicaties toenemen. Het toedienen - direct na het afkalven -  van de CAL24 bolussen heeft op een groot aantal bedrijven een positieve invloed aangetoond op  het “afkomen” van de nageboorte.

 

Direct na het afkalven twee CAL24 bolussen toedienen aan de koe

De verschillende soorten calcium in de bolussen hebben gedurende de eerste 24 uur na het afkalven een positieve uitwerking op allerlei spiercontracties die onder andere nodig zijn om de nageboorte te doen afdrijven. De CAL24 is een uniek samengestelde bolus die calciumchloride en calmin bevat als bronnen van gemakkelijk beschikbaar calcium. Ook de aanwezigheid van Vitamine D en magnesium zal helpen om de opname en het gebruik van calcium te optimaliseren gedurende de eerste 24 uur na afkalven.

 

Het belang van snel en adequaat handelen bij een pas afgekalfde koe

Het direct afkomen van de nageboorte zal vervolgens het aantal witvuilers doen verminderen en mede hierdoor een snellere, “goed zichtbare” tochtigheid laten zien. Het sneller en beter opschonen van de koe moet uiteindelijk leiden tot een eerdere dracht.

Snel en adequaat handelen bij een pasafgekalfde koe zal logischerwijs, indien alle hygiene maatregelen in acht worden genomen, resulteren in:

  • Minder koeien aan de nageboorte (>12uur)
  • Minder witvuilers
  • Korter interval afkalven -1e tocht
  • Korter interval afkalven – 1e inseminatie
  • Minder inseminaties/ koe/ dracht
  • Hogere Preg Rate
  • Kortere (verwachtte) Tussen Kalf Tijd
  • Meer melk/ koe

 


Auteur: Anne Terpstra