СООО «Бел-Симекс»
Республика Беларусь, Минский р-н, а/г Самохваловичи, ул. Калинина, 42/2,
Тел/факс: +375 (17) 506-71-23, 506-71-22. Моб.: +375 (29) 388-33-35.
E-mail: semexbelarus@tut.by

главная   |   язык/страна   |   поиск  
апрель 2021 Доказательство | классификация быка-производителя по LPI | классификация быка-производителя по TPI
HOLSTEIN - каталог 
LPI
Продуктивная информация
Телосложение
AUX
Код Семени  Имя 
LPI
Прод.
Проч.
З & П
PRO$
 Дост. 
 Молоко 
 Жир 
 Белок 
 %Ж 
 %Б 
Дост.
Телос.
МСист.
Конеч.
МС
Крестец
СЖ
ССК
ПД
РС
Отец 
Отец Матери 
0200HO10473   
DENISTIER V GENERAL
 3140M 
 1477 
 1083 
 580 
 2163 
 91 
 -180 
 78 
 34 
 0.79 
 0.37 
 85 
 3 
 0 
 6 
 5 
 0 
 107 
 107 
 104 
 103 
 PEPPER 
 SUPERSIRE 
0200HO10000   
COMESTAR LINEMAN
 3099 
 1250 
 1316 
 533 
 1743 
 99 
 157 
 37 
 25 
 0.27 
 0.16 
 98 
 10 
 12 
 3 
 2 
 2 
 105 
 105 
 102 
 101 
 MOGUL 
 MAN-O-MAN 
0200HO03894   
BOLDI ELECT
 2664 
 1152 
 970 
 542 
 965 
 97 
 -96 
 22 
 18 
 0.22 
 0.17 
 94 
 2 
 3 
 0 
 2 
 -5 
 101 
 106 
 101 
 102 
 SUDAN 
 MAN-O-MAN 
0200HO06576   
LEOTHE DAUPHIN
 2644 
 1125 
 1042 
 477 
 1223 
 95 
 189 
 9 
 26 
 0.03 
 0.16 
 91 
 0 
 2 
 6 
 -10 
 -1 
 108 
 105 
 100 
 104 
 EPIC 
 MAN-O-MAN