A2 -maidon suosio kasvaa maailmalla

Maidon A2 -betakaseiinityyppi on kuuma puheenaihe maailmalla sekä kuluttajien että tuottajien foorumeilla. Monissa maissa maidontuottajia kannustetaan erikoistumaan A2-maidon tuotantoon, jotta terveellisenä pidetyn tuotteen kasvavaan kysyntään voitaisiin vastata. (Zoetis, 2015). Tieteellisten tutkimusten tulokset ovat kuitenkin edelleen ristiriitaisia, eikä A2-maidon edullisia terveysvaikutuksia ole vielä pystytty kiistattomasti todistamaan. Tässä artikkelissa selvitetään tiedossa olevia faktoja A2-maitoa tuottavien lehmien jalostuksesta ja maidon tuotannosta.


Maidon kuiva-aine koostuu pääosin laktoosista, rasvasta, proteiineista ja erilaisista mineraaleista ja hivenaineista. Maidon proteiinit voidaan jakaa kolmeen merkittävään ryhmään, jotka ovat alpha-, kappa- ja betakaseiinit (Zoetis, 2015). Betakaseiinista tunnetaan erilaisia variantteja, joista tärkeimmät ovat A1 ja A2. Näiden lisäksi tunnetaan B-variantti sekä joitain harvinaisempia muunnoksia (Pal, 2015). Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että alunperin kaikki naudat ovat olleet perimältään tyyppiä A2A2, ja mutaatio A1 on syntynyt Euroopassa muutamia tuhansia vuosia sitten. Tämän takia A1 -tyyppi on yleisin eurooppalaisilla roduilla, mutta on risteytysten kautta levinnyt myös muihin populaatioihin (Pal, 2015). Holsteinpopulaatiossa tyyppejä A1 ja A2 esiintyy suunnilleen yhtä paljon, jersey-rodulla A2-alleeli on hiukan yleisempi kuin A1 (Woodford, 2007).


Tuotetun betakaseiinin laatu määräytyy lehmällä sen mukaisesti, minkälaisen geeniparin se on perinyt vanhemmiltaan. A1- ja A2 -alleelit ovat yhtä vahvoja, ja lehmä, jonka perimä on tyyppiä A1A2, tuottaa molempia proteiinityyppejä yhtä paljon. Kun lehmä on homotsygootti jomman kumman alleelin suhteen (A1A1 tai A2A2), se tuottaa maitoonsa vain tätä betakaseiinityyppiä. (Woodford, 2007). Tämä mahdollistaa koko karjan jalostamisen A2-tyyppiseksi melko lyhyessä ajassa geneettisen valinnan kautta. Eläimet voidaan luotettavasti testata genomitestillä A2-alleelin suhteen, ja poistamalla A1-kantajat päästään nopeimmin haluttuun lopputulokseen. Kun karjassa käytetään pelkästään homotsygootteja A2A2 sonneja, karjan geeniperimä muuntuu nopeasti haluttuun suuntaan.
MIKÄ ON SEMEXIN A2 BRANDI?

Semex on huomioinut homotsygoottisten A2-sonnien kysynnän kasvun maailmalla, ja luonut oman A2 brandin helpottamaan sonnivalintaa. Semexin A2A2 -sonnit on testattu geenitestillä ja todettu homotsygooteiksi A2 alleelin suhteen, ja niiden joukosta löytyy moniin erilaisiin tavoitteisiin sopivia vaihtoehtoja sekä genomeina että jälkeläisarvosteluina, mukaan lukien Immunity+ sonnit. .


Lataa