Terms of Service

1. Yleistä

Sivustoa http://www.semex.fi käyttämällä hyväksyt nämä ehdot siinä muodossa kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Semex voi koska tahansa muuttaa, tehdä lisäyksiä tai poistaa materiaalia sivustolta kokonaisuudessaan tai osittain. Jos jatkat sivuston käyttöä sen jälkeen, kun muutokset on julkistettu tällä sivulla, hyväksyt muutokset. Kaikkea sivuston sisältöä suojaavat tekijänoikeutta, tavaramerkkejä, patentteja ja muita immateriaalioikeuksia koskevat lait. Sivustolla julkaistava materiaali kuuluu, jos ei muuta ilmoiteta, Semex Alliancelle, Semex Finlandille tai kyseisen materiaalin lisensioijalle.


2. Käyttöoikeudet

Sivustolta voi ladata materiaalia omaan käyttöönsä ja tulostaa yksittäisiä sivuja ei-kaupalliseen käyttöön. Muun sivustolla olevan materiaalin tai tietojen kopiointi, jäljentäminen, julkaisu, toisille sivuille lataaminen, lähetys, siirto tai jakelu ei ole sallittua ilman Semexin etukäteistä kirjallista suostumusta.Sinulla ei ole ilman lupaa oikeutta


Oikeutesi käyttää näitä sivuja päättyy automaattisesti, mikäli käytät materiaaleja aikaisemmin esitettyjen hyväksyttyjen tapojen vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa sinun tulee välittömästi tuhota kaikki hallussasi oleva ladattu tai tulostettu materiaali.


3. Vastuuvapauslauseke

Semexin verkkosivujen materiaalit toimitetaan sellaisenaan. Semex ei anna minkäänlaisia suoria eikä epäsuoria takuita tai vakuuksia eikä takaa tietojen tai tuotteiden soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen,eikä vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua sivuilla tai linkkisivuilla olevien tietojen tai ohjelmien käytöstä.


Semex ei myöskään takaa mitään verkkosivustonsa tai siihen linkitettyjen materiaalien tietojen tarkkuutta tai ajantasaisuutta.


4. Rajoitukset

Semex tai sen toimittajat eivät ole vastuussa vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta vahingot tietojen tai voiton menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä), jotka johtuvat Semexin verkkosivuston materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka Semexille tai Semexin valtuutetulle edustajalle on ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta suullisesti tai kirjallisesti.


5. Materiaalien tarkkuus

Semexin verkkosivustolla näkyvä materiaali saattaa sisältää teknisiä, kirjoitus- tai valokuvavirheitä. Semex ei takaa, että mikään sen verkkosivuston materiaaleista on paikkansapitävää, täydellistä tai ajantasaista. Semex voi tehdä muutoksia verkkosivustonsa materiaaleihin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Semex ei kuitenkaan sitoudu päivittämään materiaaleja.


6. Links

Semex ei ole tarkistanut kaikkia verkkosivustoonsa linkitettyjä sivustoja eikä ole vastuussa linkitetyn sivuston sisällöstä. Linkin sisällyttäminen ei tarkoita Semexin hyväksyntää sivustolle. Tällaisen linkitetyn verkkosivuston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.


7.Muutokset

Semex voi tarkistaa verkkosivustonsa käyttöehdot milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näiden palveluehtojen nykyistä versiota.


8. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Kanadan Guelphin (Ontario) lakien sekä paikallisten lakien mukaisesti.