TILASIEMENNYSKURSSIT HOLLANNISSA

OPISKELE TILASIEMENTÄJÄKSI

Tilasiementäjänä saat itse valita siemennysajan oman työajan ja lehmän kiiman mukaan. Säästät aikaa ja rahaa sekä tautiriski pienenee.


Klikkaa tästä siemennyskustannusten vertailu


Tilasiemennyskurssi

Semex järjestää 5 päivän pituisia tilasiemennyskursseja Hollannissa. Kaikille kursseille lähdetään sunnuntaina ja kotiin palataan lauantaina. Kurssilla on runsaasti käytännön harjoituksia todellisissa tilaolosuhteissa ja kurssi antaa hyvät valmiudet nautojen siementämiseen kotitilalla. Kaikilla kursseilla on suomenkielinen opetusmateriaali ja suomalainen tulkki. Kurssille otetaan kerrallaan 7 opiskelijaa.


Tilasiemennyksen näyttökoe suoritetaan Suomessa. Kokeessa siemennetään lehmä omalla tilalla oikeaoppisesti ja vastataan suullisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Hyväksytyn näyttökokeen jälkeen tilasiementäjällä on oikeus siementää nautoja, jotka ovat hänen omistuksessaan tai hallinnassaan.


Munasarjadiagnostiikkakurssi


Kolmen päivän mittainen munasarjadiagnostiikkaan ja tiineystarkastuksiin keskittyvä kurssi isoilla hollantilaistiloilla on jatkoa tilasiemennyskurssille. MSD-kurssille otetaan kerrallaan 7 osallistujaa, joilla on jo kokemusta tilasiemennyksestä.


HUOM! Seuraavat kurssit järjestetään, kun Covid-19 pandemia on ohitse ja matkustustilanne on palannut normaaliksi.


Lisätiedot ja ilmoittautumiset sari.alhainen@semex.fi tai
040 550 7643


Tilasiemennyksen kotikoulutus


Kaikilla tilasiementäjäksi haluavilla ei ole mahdollisuutta irrottautua tilan töistä kurssin ajaksi. Semex järjestää yhteistyössä alan oppilaitosten kanssa tilasiemennyksen yksityisopetusta karjanomistajan kotona.

Tilalla tapahtuvan koulutuksen perusajatuksena on se, että joko seminologi tai eläinlääkäri, jonka kanssa tilan väki sopii opetuksesta, käy tilalla ennalta sovitun suunnitelman mukaiset opetuskäynnit, joiden aikana harjoitellaan lehmän siementämistä ja käydään läpi siemennyksen teoriaopetus, ja lopuksi suoritetaan näyttö.

Lisätiedot yksityisopetuksesta irma.uusi-laitila@sedu.fi

.

Tilasiementäjä voi kouluttaa toisen samalla tilalla omistus- hallinta- ja työsuhteessa olevan henkilön siementämään omistamiaan tai hallinnassaa olevia lehmiä. Myös silloin, kun koulutus tapahtuu ilman ulkopuolista asiantuntijaa, on näyttötutkinto suoritettava ja koulutussuunnitelma esitettävä näyttötutkinnon vastaanottavalle oppilaitokselle ennen koulutuksen aloittamista.


Tilasiemennyksen kotikoulutusta järjestää
Sedu Aikuiskoulutus
Irma Uusi-Laitila
Sedu Aikuiskoulutus, Ilmajoki
irma.uusi-laitila@sedu.fi, puh. 040 830 2434


Tilasiemennyksen kouluttajien yhteystietoja:
Seminologi Virpi Aarnipuro, Vieremä
vaarnipuro@gmail.com, puh. 050 440 8050

Seminologi Tuija Kotti, Kesti
tuija.kotti@netikka.fi, puh. 0400 320 101

Eläinlääkäri Marianna Oikarinen, Kärsämäki
marianna.oikarinen@kotinet.com, puh. 0400 283 608

Seminologi Ulla Puskala, Yli-Ullava
ulla_puskala@hotmail.com, puh. 0500 604 365

Lataa