OMINAISUUS

HYÖDYT

Immuunivasteen indeksi ja Immunity+® brandi karjan geneettisen vastustuskyvyn parantamiseen

- Immuunivasteen yhdistelmäindeksi yhdistää luontaisen vastustuskyvyn, typpioksidin suotuisat alleelit ja pohjoisamerikkalaiset hoitotietoihin perustuvat terveysindeksit. 

- Laaja-alainen kokonaisuus, jolla on vaikutusta sekä bakteerien, virusten että mycoplasmojen aiheuttamien sairauksien vastustukseen.  

- Immunity+ sonnien tyttärillä on tutkimusten perusteella keskimäärin 29% vähemmän sairauksien hoitoja kuin karjan muilla lehmillä. Utaretulehdusta on 26%, ontumia 31%, jälkeisten jäämistä 25%, ketoosia 42%, juoksutusmahan siirtymiä 15% ja kohtutulehdusta 6% vähemmän kuin karjan muilla lehmillä.  

- Mahdollistaa optimaalisen sonnivalinnan karjan terveden parantamiseksi. . 

Immuunivasteen indeksit kaikille Elevate® genomitestatuille naaraille

- Korkean immuunivasteen naarailla (>= 105) on todettu olevan keskimäärin 33% vähemmän sairauksien hoitotarvetta verrattuna karjan muihin lehmiin. Utaretulehdushoitoja on 43%, ontumahoitoja 41%, jälkeisten jäämistä 25%, ketoosia 33%, juoksutsmahan siirtymiä 38% ja kohtutulehduksia 9% vähemmän.  

- Mahdollistaa tehokkaamman edistymisen terveysjalostuksessa  

Vasikoiden immuunivaste sonneille ja Elevate-testatuille naaraille

- Vasikoiden immuunivasteindeksi on optimoitu lisäämään vastustuskykyä vasikoiden keuhkokuumetta ja erilaisia ripuleita vastaan.  

- Terveet vasikat kasvavat paremmin ja niistä tulee tuottavampia, hedelmällisempiä ja terveempiä lehmiä.  

- Immunity+ sonnien (>= 105) tyttäriä hoidetaan vasikkana 32% vähemmän kuin muita vasikoita. Keuhkokuumetta hoidetaan 33% ja ripulia 31% vähemmän.

Parempi ternimaidon laatu

- Korkean immuunivasteen lehmät tuottavat parempilaatuista ternimaitoa, jossa on enemmän vasta-aineita, immunoglobuliinejä ja beta lactoglobuliiniä.  

- Terveemmät vasikat ensimmäisen 60 elinvuorokauden aikana.  

- Vasikoiden parempi kasvu ja kehitys.  

Parempi rokotesuoja

- Keskimäärin jopa 20% rokotetuista naudoista ei saa riittävää suojaa rokotteista, mutta korkean immuunivasteen omaavista naaraista vain 4% vastaa huonosti rokotteisiin.  

- Rokotuksilla voidaan vähentää sairastuvuutta, ja hyvä rokotevaste lisää rokotuksista saatavaa hyötyä.  

Parempi hedelmällisyys  

- Korkean immuunivasteen lehmät tiinehtyvät paremmin kuin karjan muut lehmät.

Immuunivasteen yhdistelmäindeksi sisältää luontaisen immuunivasteen sekä vasta-ainevälitteisiä että soluvälitteisiä patogeenejä vastaan, ja mukana on myös typpioksidien suotuisten alleelien vaikutukset.  

- Vahvistaa laaja-alaisesti koko immuunijärjestelmää  

- Mahdollistaa suuremman geneettisen variaation hyödyntämisen terveysjalostuksessa.  

Korkea periytyvyysaste

- Immuunivaste on hyvin periytyvä ominaisuus, jota voidaan kehittää sukupolvesta toiseen.

Videot

Lataa