KANADALAINEN RAKENNELUOKITUS

KANADALAINEN LUOKITUSPALVELU

Semex Finland tarjoaa kanadalaista luokituspalvelua suomalaisille karjanomistajille


Semex Finland tarjoaa asiakkailleen rakennearvostelupalveluja kanadalaisen luokitusjärjestelmän mukaisesti yhteistyössä Suomen Ayrshirekasvattajien kanssa. Suomen päärakenneluokittajana toimii Heikki Vanhatalo. Lisäksi kutsumme mahdollisuuksien mukaan vierailevia luokittajia Kanadasta pari kertaa vuodessa. Luokitusta säännöllisesti käyttävien karjojen rakenteessa on tapahtunut nopeasti kehitystä, ja palvelun suosio on ollut jatkuvassa kasvussa. Kun karjan kaikki ensikot arvostellaan, voidaan niille laskea keskiarvo ja seurata tällä tavoin karjan rakenteellisen tason kehittymistä.


HUOM! Toistaiseksi emme pysty järjestämään luokituspalvelua.Finnish Dairy Data FDD


Finnish Dairy Data FDD on avoin suomalainen tietokanta, johon voidaan tallentaa ayrshire-, holstein-, jersey- ja brown swiss -rotujen kanadalaiseen luokitusjärjestelmään perustuvat luokitukset.


Luokitustiedot tallennetaan tablettitietokoneen avulla navetassa suoraan tietokantaan, ja raportit lähetetään tiloille sähköpostin liitetiedostoina.


Tila, joka haluaa käyttää luokituspalvelua, varaa luokituksen ilmoittautumalla luokitustilojen rekisteriin. Kun lomake on kerran täytetty, tilalle tarjotaan luokituskäyntiä aina kun kierros on tulossa, ja tilauksen voi tehdä vastaamalla viestiin ohjeiden mukaan.


Ilmoittaudu luokitusrekisteriin tästä linkistä


Lisätiedot luokitusrekisteristä veli.ikkelajarvi@gmail.com


Luokitusvarauslomakkeella kysytään tilan yhteystiedot sekä tietoja tilan eläinmääristä, rodusta, luokitustarpeista ja muista toiveista. Yhteisen luokitustilojen rekisterin avulla pystytään luokitusasiakkaita palvelemaan tulevaisuudessa entistä paremmin, tarjoamaan luokitus mahdollisimman monelle tilalle sekä varaamaan riittävästi aikaa jokaiselle luokituskäynnille.


Kanadalaisen järjestelmän mukaisia luokitustuloksia ei tallenneta NAV:in tietokantaan eikä niitä käytetä pohjoismaisten indeksien laskentaan, mutta ne antavat käyttökelpoisen työkalun karjan rakenteen tasapainoiseen kehittämiseen.Luokitushinnasto

Heikki Vanhatalo esittelemässä kanadalaista rakenneluokitusta Ayrshire Winter Show'ssa 2020. Luokitettavana kuusi kertaa poikinut Lessard Joy-Lorelli VG89 (isä Jelyca Oblique), jonka omistavat Laura ja Jouko Laiholahti.


Lähde:Holstein Canada