OHJEET SONNIEN ARVOSTELUJEN TULKINTAAN

SONNIEN ARVOSTELUJEN LUKEMINEN


Julkaisemme kotisivuillamme sonnien arvostelut suomenkielisinä sekä Kanadan LPI- että USA:n TPI- skaalalla. Sonneja voi vapaasti lajitella ominaisuuksittain, tai ladata kaikki sonnit omalle koneelleen excel-tiedostoksi. Kansainvälisiltä sivuilta osoitteesta semex.com löydätte kaikki aktiiviset sonnit, mikäli Suomen listalta ei löydy omiiin tavoitteisiinne sopivia. Tuomme mitä tahansa EU-kelpoista Semexin sonnia maahan toiveidenne mukaisesti.


LPI -arvostelujen lukeminen


Suurin osa LPI indekseistä julkaistaan suhteellisina indekseinä, joissa populaation vertailutaso ilmoitetaan joko lukuna 0 tai 100. Maitoindeksi kertoo, kuinka monta kiloa sonnin periyttämä maitomäärä eroaa vertailutasosta. Mitä korkeampi luku, sen korkeampaa maitotuotosta sonni periyttää. Pitoisuudet ilmoitetaan kiloina ja prosentteina. Terveys- ja hedelmällisyysominaisuudet ilmoitetaan suhteellisina indekseinä, joiden hajonta on 5 ja vertailutaso 100. Rakenteen kokonaisindeksit lasketaan luokitusjärjestelmän mukaisin painotuksin, ja lisäksi ilmoitetaan useiden yksittäisten rakenneominaisuuksien indeksit. Näiden indeksien hajonta on 5 ja vertailutaso 0. Osalla rakenneindeksejä, kuten esim kinnerkulma ja vedinpituus, tavoitelukema on skaalan keskellä. Sivuilta saa tietoa myös sonnin suvusta, haitallisista haplotyypeistä sekä resessiiveistä. Tämän sivun alalaidasta voit ladata pdf-tiedoston, jossa paneudutaan Kanadan avoimen tietokannan CDN:n lukemiseen ja arvostelujen tarkempaan tulkintaan.


TPI -arvostelujen lukeminen


Voit halutessasi tutkia ja lajitella sonnien arvosteluja myös TPI-muodossa. TPI-arvosteluissa maitomäärä ja kuiva-ainekilot ilmoitetaan paunoina. Yksi pauna = 0,45 kiloa. Käyttöominaisuuksien ilmoitustapa vaihtelee ominaisuuksittain. Soluluvussa keskitaso on 3,00, ja matalat luvut ovat tavoitteena. Tuotantoikä ilmaistaan kuukausissa, jolloin korkea luku on tavoitteena, ja poikimavaikeudet prosentteina, jolloin tavoitellaan matalaa lukua. Rakenneominaisuudet ilmoitetaan suhteellisina indekseinä, joissa vertailutaso on 0 ja hajonta on 1. Tarkemmat ohjeet voit ladata tämän sivun alalaidasta. Ladattavista tiedostoista löydät myös ohjeet Kanadan ja USA:n arvostelujen vertailuun.

Sveitsin arvostelutaulujen lukeminen


Oheisesta linkistä löydät Sveitsin arvostelutaulun suomennokset

Sveitsin arvostelutaulun käännös

Lataa