JALOSTUSUUNNITELMA KARJANOMISTAJAN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI

Semex Alliance on kouluttanut yksitoista Semex Finlandin alue-edustajaa OptiMate-jalostusneuvojiksi. Koulutus antaa neuvojille valmiudet tiloilla tehtävälle jalostussuunnittelulle ja -neuvonnalle sekä karjojen siemennyssuositusten laatimiseen.


Neuvontakäynti on joustava kokonaisuus, joka lähtee tilan omista tarpeista ja toiveista. Peruspaketti sisältää karjan analysoinnin ja sen vahvuuksien ja parannuskohteiden määrittelyn, sekä neuvontaa karjan jalostustavoitteiden asetteluun ja toteuttamiseen. Käymme yhdessä läpi jokaisen eläimen vahvuudet ja heikkoudet sekä valitsemme juuri tämän tilan tavoitteisiin parhaiten sopivat sonnit.


Lehmät jaetaan ryhmiin käyttötarkoituksen mukaan, ja jokaiselle lehmälle nimetään erikseen kolme sille parhaiten sopivaa sonnia niistä vaihtoehdoista, jotka on neuvontakäynnin kuluessa valittu tilalla käytettäviksi, tai jotka ovat valmiiksi tilan omassa varastossa. Myös käytettävät sonnit voidaan jakaa ryhmiin, ja esimerkiksi A2 lehmille voidaan valita käyttöön vain A2 sonneja.


OptiMate ohjelma hyödyntää tilan omat genomitestitulokset, huomioi haitalliset haplotyypit ja laskee sukusiitosasteen, sekä tuottaa monipuoliset raportit tilan käyttöön.


Voit varata jalostusneuvontakäynnin suoraan oman alueesi OptiMate-neuvojalta. Optimaten hinta koostuu 150€+alv suuruisesta vuosimaksusta ja 2,5€+alv/lehmä kohtaisesta veloituksesta.