RAKENNA TILAKOHTAINEN INDEKSI SEMEX WORKSIN AVULLA

JOUSTAVA TYÖKALU TILAKOHTAISTEN TAVOITTEIDEN MÄÄRITTELYYN

SemexWorks on monipuolinen työkalu karjan jalostustavoitteiden ja sonnivalinnan määrittelyyn yhä paremman taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi. Pyydä oman alueesi edustaja käymään, ja optimoikaa yhdessä tilan tavoitteet ja niihin sopivat sonnit!

Mikä on SemexWorks?

SemexWorks on edustajien tabletilla toimiva ohjelma, jonka avulla voidaan määritellä jalostustavoitteet käyttäen hyväksi tilan talouden tunnuslukuja ja karjanomistajan määrittämiä kehityskohteita. Näin muodostetaan tilan oman indeksi ja valitaan tavoitteiden mukaiset sonnit.

Mitä SemexWorks -palvelu maksaa ja toimiiko se yhdessä OptiMate-palvelun kanssa?

SemexWorks kuuluu normaalin asiakaspalvelun piiriin, eikä siitä veloiteta erillistä palvelumaksua. SemexWorksin avulla määritellyt tavoitteet ja sonnisuositukset voidaan siirtää suoraan OptiMate-jalostussuunnitelman käyttöön, mutta kumpikin ohjelma toimii hyvin myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Voidaanko karjan eläimet jakaa ryhmiin ja luoda jokaiselle ryhmälle erilaiset tavoitteet?

SemexWorks on joustava kokonaisuus, joka ohjaa jakamaan eläimet niin moneen ryhmään kuin tilakohtainen tarve vaatii. Jokaista ryhmää varten luodaan omat tavoitteet ja sonnit valitaan näiden tavoitteiden mukaan ryhmäkohtaisesti.

Voinko luottaa ohjelman antamiin suosituksiin?

SemexWorks on hyvä esimerkki ohjelmasta, joka lähtee asiakkaan tarpeista. Prosessi lähtee alunalkaen liikkeelle jokaisen karjan ja jokaisen eläinryhmän kehityskohteista, joten suositukset ovat täsmälleen sen mukaisia, mitä asiakas on itse tavoitteikseen asettanut karjan taloudelliset tunnusluvut ja tuotostiedot huomioiden.

Videot