Todellisia tuloksia terveysjalostukseen

Immunity+ Q & A with Dr. Steven Larmer, Senior Manager, Genomics Program

Q: Miksi immuunivasteen jalostus on tärkeää?

Lypsylehmien sairastuvuus on tasaisesti lisääntynyt vuodesta 1996 asti. Vastustuskyvyn valinta epäsuorasti hoitotietojen keräyksen kautta ei ole tuottanut toivottua tulosta, koska arvosteluvarmuudet ovat jääneet alhaisiksi.

Q: Mihin Immunity-sonnien periyttämä parempi immuunivaste perustuu?

Immunity+ sonnien periyttämä vahva immuunijärjestelmä antaa niiden jälkeläisille keskimääräistä paremmat mahdollisuudet torjua taloudellista tappiota aiheuttavia bakteeri- tai virusperäisiä tauteja ja parantua niistä.

Q: Mitä eroa on immuunivasteen jalostuksella verrattuna siihen, että valitaan yksittäisten sairauksien hoitoindeksien perusteella?

Vahva immuunijärjestelmä suojelee eläintä kokonaisvaltaisesti ja sen periytyvyysaste on erittäin korkea. Hoitotietojen kautta laskettujen terveysindeksien periytyvyysasteet ovat selvästi matalampia, ja ne vaikuttavat paljon kapea-alaisemmin vain tiettyjen tautien esiintymistodennäköisyyteen.

Q: Onko immuunivasteen vaikutuksesta lypsylehmien terveyteen olemassa virallisia tutkimuksia?

Kyllä on. Kanadassa analysoitiin yli 30 000 lehmän ja 75 000 hiehon terveystiedot, ja immunity+ sonnien tyttärien sairastuvuuden todettiin olevan 5-20% pienempää kuin vertailuryhmän eläinten. Merkitsevimmät erot löydettiin utaretulehduksissa, jalkasairauksissa ja eläinten kuolleisuudessa tilalla sairauden seurauksena.

Q: Miten immuunivaste vaikuttaa ternimaidon laatuun?

Immunitysonnien tyttärillä on tutkimuksen mukaan parempilaatuinen ternimaito kuin lehmillä keskimäärin. Korrelaatio isän immuunivasteindeksin ja tyttären ternimaidon laadun välillä oli tutkimuksessa 0,55. Yksikään Immunity+ sonnin tytär ei tässä tutkimuksessa tuottanut ternimaitoa, jonka Brix-arvo olisi ollut alle 22%, kun taas muiden sonnien tyttäristä 27% tuotti ternimaitoa, jonka Brix-arvo oli alle 22.

Q: Miten paljon pystyn vähentämään sairastuvuutta immunity-sonneilla?

Immunity+ sonnien käyttö vähentää sairastumisalttiutta tarttuviin tauteihin 5-10% jo yhdessä sukupolvessa taudista riippuen. Vastustuskyvyn vahvistuminen jatkuu seuraavissa sukupolvissa, kun Immunity+ sonnien käyttöä jatketaan.

Q: Täytyykö minun luopua muista tärkeistä ominaisuuksista valitessani käyttööni Immunity-sonneja?

Ei tarvitse. Immunity+ sonneilla on keskimäärin yhtä korkeat jalostusarvot kuin muillakin sonneilla. Immunity-sonneista löytyy moniin erilaisiin tavoitteisiin ja olosuhteisiin sopivia sonneja.

Q: Mitä periytyvyysasteella tarkoitetaan ja mitä merkitystä sillä on jalostuksessa?

Periytyvyysaste ilmaisee, kuinka suuri osa eläinten välisistä eroista johtuu perimästä. Matalan periytyvyysasteen ominaisuuksien jalostus on usein vaikeaa, koska huomattava osa populaation fenotyyppisestä vaihtelusta johtuu ympäristötekijöistä. Korkean periytyvyysasteen ominaisuuksissa suurempi osa eläinten välisistä eroista johtuu perimästä, ja nämä ominaisuudet ovat yleensä helposti ja luotettavasti mitattavissa.

Q: Onko hyvästä immuunivasteesta muuta hyötyä kuin parempi terveys?

Immunity+ sonnien tyttäret reagoivat paremmin rokotteisiin ja tuottavat parempilaatuista ternimaitoa.

Videot