Fertilitetsservice från Semex

Vi har sett en allt ökande efterfrågan bland våra kunder på att kunna erbjuda fertilitetsservice tillsammans med våra andra lösningar. Därför har vi valt att starta upp detta på ett par områden i Sverige där efterfrågan varit störst. Med förhoppningen att kunna utöka detta i framtiden.


Vad ingår?

Avhorningar.

Dräktighetsundersökningar.

Inläggning av embryo.

Med mera.


Kalmar län och angränsande,

Här arbetar Elinor Björk. Hon hjälper er gärna med avhorningar och dräktighetsundersökningar. Vid sidan av sin anställning på Semex arbetar hon på gård.


Ni når Elinor på,

0470-733 743

elinor@semexsweden.com


Västra Sverige med utgångspunkt Falköping,

Här arbetar Olle Karlsson. Han hjälper er med allt ifrån att lägga in embryon, avhorningar, dräktighetsundersökningar och övergripande hälsa i besättningen. Olle har lång erfarenhet inom fertilitetsservice.


Ni når Olle på,

0470-733 766

olle@semexsweden.com