VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM IMMUNITY+

Immunity+ Q & A med Dr. Steven Larmer, Global Dairy Solutions Coordinator

F: VARFÖR AVLA FÖR ETT STÄRKT IMMUNFÖRSVAR?

Sjukdomsfrekvensen bland kor har i stadig takt ökat globalt ända sedan 1996. Där en stor del av den bakomliggande orsaken har varit en låg % arvbarhet på de hälso egenskaper vi har valt att avla på. Genom att lägga fokus på dessa enskilda egenskaper har vi fått ett oerhört långsamt framsteg.

F: Kostar det skjortan?

Immunity+ tjurar kostar varken mer eller mindre än någon annan tjur. Inte heller tillkommer det någon extra kostnad. Semex i Kanada testar samtliga tjurar producerar sperma och sedan märker de upp de tjurar som ligger topp 10% inom immunförsvar med Immunity+ loggan.

F: Finns det några andra fördelar än att bekämpa sjukdomar i min besättning?

Immunity+ tjurar och döttrar svarar bättre på vaccinationer och har fler antikroppar i råmjölken än ditt standard djur. Dessutom är rapporterna om friska, pigga kalvar något som väller in.

F: SÅ MYCKET FORSKNING IDAG, HUR VET JAG ATT DET ÄR SANT?

Semex har under de senaste åren samlat data från över 35 stora bruksbesättningar och analyserat 30,000 kor och 75,000 kvigor. Resultat har varit över förväntan och man fick höja prognoserna som först lovats när Immunity+ introducerades. Man har sett minskningar mellan 5-20% inom alla de stora sjukdomsområdena och är väldigt spända på att fortsätta analysera data på 2:a och 3:e generationer av Immunity+ tjurar.

F: HUR LÖSER IMMUNITY+™ PROBLEMET ÅT OSS?

Immunity+ är ett genetiskt patent som identifierar tjurar med ett väsentligt högre immunförsvar. Arvbarheten är hela 35%, dvs nästan lika hög som mjölkproduktionens nedärvning har varit de senaste 40 åren. Det är dessutom det enda som nedärver ett ärftligt försvar mot både luftburna virus och bakterier.

F: Vad är arvbarhet eller ärftlighet?

Arvbarhet är det direkta genomiska värdet som nerärvs från far till son eller mor till dotter.

F: Hur mycket mindre sjukdomar kan jag räkna med om jag använder Immunity+ ?

Det varierar, men snittet ligger på 5-10 minskad sjukdomsförekomst redan efter första generationen.

F: VILKA SJUKDOMAR INRIKTAR DET SIG FRÄMST MOT?

Immunity+ inriktar sig mot hälta, mastit, lunginflammationer och kvarbliven efterbörd. Samt Johnes Dicease mm.

VIDEO