Servicevilkår

 

1.Betingelser

Ved at besøge hjemmesiden www.semex.net, accepterer du nedenstående vilkår og alle gældende love og regler. Tilmed er du enig i, at du er ansvarlig for overholdelse af den lokale lov. Hvis ikke du accepterer disse betingelser, er det ulovligt at besøge eller bruge dette websted. Dokumenterne på www.semex.net er copyright-beskyttet og desuden beskyttet af varemærkereglen.

 

2. Brugerlicens

Du har tilladelsen til midlertidigt at downloade en kopi af informationen eller softwaren til personlig/privat, ikke-kommerciel brug fra www.semex.net. Du må ikke:

Denne licens opsiges automatisk, hvis du ikke overholder en af disse betingelser. Licensen kan til enhver tid opsiges af Semex. Efter afslutning af visning af dokumenter eller efter opsigelse af din licens, bedes du ødelægge downloadede og udprintene dokumenter.

 

3. Disclaimer

Dokumenterne på www.semex.net er på et ”as is” grundlag. Semex giver ingen udtrykkelige eller underforståede garantier og fralægger herved alle garantier. Det gælder også betingelser for salgbarhed, egnethed til bestemt formål eller krænkelser af intellektuel ejendomsret eller andre krænkelser af rettigheder.

Desuden giver Semex ingen garanti med hensyn til nøjagtighed, sandsynlige resultater eller pålidelighed af brugen af dokumenterne på vores hjemmeside, eller anden relateret dokumentation tilknyttet til vores hjemmeside.

 

4.Restriktioner

Semex eller deres leverandører er på ingen måde ansvarlig for skade (herunder uden begrænsning skade på grund af tab af data eller fortjeneste eller som følge af afbrydelse af forretninger), som følge af brugen eller manglende evne til at bruge dokumenterne på Semex hjemmeside. Også selvom Semex eller din avlsrådgiver er blevet mundtlig eller skriftlig informeret om muligheden for en skade.

 

5.Nøjagtighed af dokumenterne

Dokumenterne på www.semex.net kan indeholde tekniske, skrive- eller billedfejl. Semex garanterer ikke, at dokumenterne på hjemmesiden er korrekte, komplette eller aktuelle. Semex kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre indhold eller dokumenter. Semex giver dog ingen forpligtelse til at opdatere hjemmesiden.

 

6. Links

Semex har ikke tjekket alle websteder knyttet til hjemmesiden og er ikke ansvarlig for indholdet af sådanne websteder. Brugen af tilknyttede hjemmesider (link) er på egen risiko.

 

7.Justeringer

Semex kan til enhver tid ændre disse vilkår for hjemmesiden uden forudgående varsel. Når du besøger www.semex.net accepterer du at være bundet af den nuværende version af servicevilkårene.

 

8.Gældende lovgivning

Disse vilkår er underlagt og udarbejdet i overensstemmelse med lovene i både Guelph, Ontario og Canada.