A2 Mælk populariteten stiger
AF BEN VERSTEEG, SEMEX SALG & PRODUKT SPECIALIST

Et varmt emne i mejeriindustrien i dag, er den voksende popularitet af A2 beta-kaseinmælk. Landmænd i mange regioner i verden bliver opfordret til at producere A2-mælk for at imødekomme den stigende efterspørgsel i det, der anses for at være et sundere alternativ til konventionelt mejeri mælk (Zoetis, 2015). Videnskaben bag denne tendens forbliver midlertidig kontroversielt og forstås ikke rigtig af mange forbrugere og producenter. Formålet med denne artikel er at præsentere fakta og forklare Semexs A2-mærke.


Mælk består af flere faste komponenter, herunder mineraler, laktose, fedt og protein. Der er tre forskellige kaseinmælkeproteiner: alfa, kappa og beta-kasein, som er interessante for os i denne artikel (Zoetis, 2015). Der er flere varianter af beta-kaseinproteinet, hvor de mest almindelige er de genkendelige A1- og A2-varianter, såvel som en B-variant og nogle andre sjældne varianter (Pal, 2015). Forskning tyder på, at al kvæg startede med A2-varianten historisk, men A1-varianten opstod på grund af en mutation i europæiske besætninger for nogle få tusinde år siden. A1-varianten findes oftest i racer med europæisk forfædre, men er blevet introduceret i nogle ikke-europæiske kvægpopulationer gennem krydsning (Pal, 2015). I holsteinbefolkningen anslås A1 og A2-varianterne i omtrent lige store mængder. I Jersey er A2-allelen lidt mere udbredt (Woodford, 2007).


Beta-kaseinprotein produktion styres af kombinationen af to af disse varianter (dvs. A1A2), da alle køer bærer to alleler. Disse alleler er dominerende, hvilket betyder, at køer, der bærer to forskellige varianter (heterozygotiske), producerer lige store mængder af hvert protein, som de bærer, mens køer, der bærer to kopier af samme allel (homozygot), kun producerer det protein (Woodford, 2007). Dette gør det muligt at opnå en homozygot A2 besætning udelukkende gennem genetisk udvælgelse, for alle mælkeproducenter. Selv om en hurtig omdannelse til A2 ville være mulig via genetisk test og selektiv slagtning af A1-bærere. En mere forsvarlig tilgang kunne være en trinvis tilgang af genetisk testede tyre for A2A2. fremfor at slagte slagte dyr med A1.
HVAD KENDETEGNER A2A2 Semex?

Semex har noteret den fortsatte vækst i efterspørgslen efter homozygote A2-tyre, og som svar har vi udviklet vores A2A2-mærke for at hjælpe kvægbrugere med at identificere de tyre, de ønsker at indarbejde i deres avlsprogrammer. Semexs A2A2-serie er tyrer genetisk testet som homozygote A2A2-bærere, så de vil blive garanteret at videregive en A2-allel til deres afkom. Disse tyre dækker et bredt udvalg af vores sortiment, herunder mange Immunity + ™ - Top Genomax ™ og afprøvede tyre.


Download