DEN INTELLIGENTE ASSISTENT TIL LANDMÆND

Aktivitetsmåling og sundhedsovervågning

Ida giver professionel rådgivning, når det handler om frugtbarhed, sundhed og mere!

Systemet registrerer og husker ikke kun koens adfærd, men spørger også efter feedback fra landmanden. På denne måde lærer systemet ikke kun, hvad afvigende adfærd er fra en enkelt ko, men den lærer hele besætningen at kende. Afvigende adfærd – såsom mindre liggetid drøvtyggelse eller en anden spiseadfærd – registreres med tiden hurtigere og hurtigere. På denne måde kan du hurtigere takle problemer som f.eks., mastitis, mælkefeber og halthed.

Ida hjælper dig med at drive en mere effektiv besætning, ved at genkende dine køers adfærd.

• Finder kritiske og dyre sundhedsmæssige problemer, før de begynder at påvirke din besætning
• Du modtager en besked, kan inseminere på det ideelle tidspunkt og du kan få en besked, når en ko kælver eller har behov for hjælp
• Overvåger og måler produktiviteten af hver enkelt ko, en bestemt gruppe eller hele flokken
• Den optimerer dine landbrugsaktiviteter ved at spare på arbejdsomkostningerne

Med Ida har man en besparelse på i gennemsnit 200 euro per besøg af en dyrlæge

Som landmand kan du få en melding på din smartphone eller computer, hvilket betyder, at du kan holdes opdateret hele tiden. Dette vil blandt andet føre til reducerende sundhedsomkostninger, forbedrede tekniske resultater, højere livsproduktion og en længere levetid.

Kontakt

Få information ved en af vores avlsspecialister, for at se hvad Ida kan betyde for din besætning eller kig inde på www.ida.io for mere information.

Download