WAT ONZE KLANTEN OVER IMMUNITY+® ZEGGEN

Vraag & Antwoord met Luc Libberecht
Verkoopdirecteur Semex België

Immuunrespons selectie is zeer effectief, omdat het voor 30% erfelijk is. Van elke generatie immunity+ nakomelingen wordt verwacht dat ze het aantal ziektegevallen met ten minste 4-8% vermindert, dat ze biest van hogere kwaliteit met meer antilichamen produceren en een betere reactie op vaccins hebben.

Waarom is selecteren op immuniteit belangrijk?

De ziektefrequentie in de wereldwijde veestapel is sinds 1996 elk jaar toegenomen. Het selecteren van eigenschappen met een lage erfelijkheidsgraad, die niet direct het ziekte-weerstandsvermogen van een dier meten, heeft de gezondheid van de veestapel niet aanzienlijk verbeterd.

Hoe kan Immunity+ dit probleem helpen oplossen?

Immunity+ nakomelingen hebben genetica waarvan bewezen is dat ze robuuste immuunsystemen overdragen. Deze immuunsystemen zijn in staat om een groot aantal potentiële immuniteitsziektes aan te kunnen, zowel viraal als bacterieel. Het gaat hierbij om bijna alle belangrijke ziektes die een financiële impact op het melkveebedrijf hebben.

Waarom Immunity+ in plaats van het rechtstreeks selecteren tegen individuele ziektes?

Het immuunsysteem is enorm complex en het selecteren op één bepaalde ziekte, zoals mastitis, kan dieren vatbaarder maken voor andere potentiële ziektes zoals paratbc of longontsteking. Immunity+ zorgt voor een robuuste weerstand tegen alle ziektes, en daarbij is de erfelijkheidsgraad aanzienlijk hoger dan wanneer er op individuele ziektegevallen wordt geselecteerd.

Wat is erfelijkheidsgraad en waarom is dat zo belangrijk?

Erfelijkheidsgraad is de verhouding van het totale verschil van een kenmerk dat aan genetica kan worden toegeschreven. Dit betekent dat eigenschappen met een lage erfelijkheid in verhouding moeilijker genetische progressie maken dan de gehele variatie in de veestapel. Hoge erfelijkheidskenmerken worden meestal eenvoudig en direct gemeten, en genetica heeft een grotere invloed op het waargenomen verschil tussen dieren.

Zijn er andere voordelen dan minder ziektes?

Immunity+ nakomelingen reageren ook beter op vaccinaties en produceren biest van hogere kwaliteit dan koeien die door een andere stier zijn verwekt.

Hoeveel ziekte-afname kan ik verwachten met een Immunity+ stier?

Het verschilt per eigenschap, maar het selecteren van Immunity+ stieren zou in één generatie over het algemeen tot 5-10% ziektevermindering moeten leiden. Meer generaties van Immunity+ selectie zal de ziektefrequentie nog verder verlagen.

Wat moet ik opgeven om Immunity+ stieren te gebruiken?

Niets! Immunity+ stieren hebben gemiddeld een hogere genetische meerwaarde dan andere stieren. Het doet er niet toe waar u gewoonlijk voor kiest, er is altijd een Immunity+ stier die bij uw veestapel past.

Als Immunity+ betere stieren heeft met een hogere genetische waarde, kan ik dan niet gewoon stieren met een hoge genetische waarde selecteren en veronderstellen dat ik ook Immunity+ krijg?

Nee, er zijn altijd uitzonderingen en de enige manier om er zeker van te zijn dat u nakomelingen met een hoog immuunrespons krijgt, is door Immunity+ stieren te selecteren. Hoewel Immunity+ stieren hoge genetische waardes hebben, hebben niet alle stieren met een hoge genetische waarde ook de genen om het robuuste, effectieve ziekteresistentie door te geven, zoals Immunity+ wel kan.

Is deze data in een echte commerciële setting getest?

Ja, Semex heeft gegevens van meer dan 35 grote melkveebedrijven bekeken en de data van meer dan 30.000 koeien en 75.000 vaarzen geanalyseerd. De resultaten zijn verbluffend! Er was een afname van alle ernstige ziektes, variërend van 5 tot 20% afname bij Immunity+ nakomelingen in vergelijking met de andere dieren. Er was vooral een grote afname in mastitis, kreupelheid en het sterftecijfer.

En de biest?

Immunity+ nakomelingen hebben gemiddeld een betere biestkwaliteit. Er is een duidelijke correlatie tussen de immuunrespons-status van de vader en de biestkwaliteit

Videos