TOCHTDETECTIE EN GEZONDHEIDSMONITORING


Activiteitsmeting en gezondheidsmonitoring worden steeds belangrijker voor moderne melkveebedrijven. Deze technologie helpt vruchtbaarheidscijfers omhoog krikken tot een niveau dat we voor kort bijna voor onmogelijk hielden. We zien nu steeds meer bedrijven met fantastische reproductieresultaten in combinatie met hoge producties.

Het systeem dat Semex op de markt brengt, biedt veel meer dan alleen maar tochtdetectie; de koeien worden constant (24/7) gevolgd en gemonitord en de constante datastroom die hier uitkomt wordt voortdurend verwerkt. Al het werk gebeurt, bij manier van spreken, achter de schermen en de veehouder krijgt enkel een melding op de smartphone wanneer er een handeling moet gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld een tochtige koe zijn of een melding dat een koe gecontroleerd dient te worden wegens te weinig activiteit. Semex AI24 is er om u te helpen, het ontzorgt u als veehouder in vele opzichten. U kunt er zeker van zijn dat geen enkele tocht wordt gemist, zieke koeien worden in een vroeg stadium opgespoord, zodat er op tijd kan kan worden ingegrepen. Anders dan een mens kan een koe niet vertellen wat er mankeert, maar Semex AI24 lost dit euvel op door middel van hoogstaande technologie. Ook veeartsen zijn hier enthousiast over en zien dit systeem als een goede hulp om melkveehouders nog beter te begeleiden.