Servicevoorwaarden

 

1. Voorwaarden

Door de website www.semex.net te bezoeken, gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Ook gaat u akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van de lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het voor u verboden deze site te bezoeken of te gebruiken. De documenten op deze website zijn auteursrechtelijk en door de merkenwetgeving beschermd.

 

2. Gebruikerslicentie 

U heeft toestemming om tijdelijk één exemplaar van het informatie- of softwaremateriaal voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, van de Semex website te downloaden. Onder deze licentie mag u niet:

 

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u zich niet houdt aan een van deze voorwaarden. De licentie kan door Semex op elk moment worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van de documenten of na beëindiging van uw licentie, moet u alle gedownloade elektronische en geprinte documenten vernietigen.

 

3. Disclaimer

De documenten op de Semex website zijn op 'as is' basis. Semex geeft geen expliciete of impliciete garanties en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties of verkoopbaarheidsvoorwaarden, geschiktheid voor een bepaald doel, of schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten

Verder geeft Semex geen garantie of vertegenwoordiging wat betreft accuraatheid, waarschijnlijke resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van de documenten op onze website of anderszins gerelateerde documentatie of andere websites gelinkt aan deze website.

 

4. Beperkingen

Semex of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder beperking, schade door data- of winstverlies, of als gevolg van zakenonderbreking) die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen om de documenten van de Semex website te gebruiken. Zelfs als Semex of een Semex vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte gesteld is over de mogelijkheid van zulke schade. Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 

5. Accuraatheid van de documenten

De documenten op de Semex website kunnen technische, type- of foto- fouten bevatten. Semex garandeert niet dat de documenten op de website accuraat, volledig of actueel zijn. Semex kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de documenten op de website. Echter, Semex maakt geen belofte om de documenten bij te werken.

 

6. Links

Semex heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan de website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke sites. De opname van een link op de website betekent niet dat Semex deze site goedkeurt. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites is op eigen risico.

 

7. Aanpassingen

Semex kan deze servicevoorwaarden voor de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van de servicevoorwaarden.

 

8. Geldende wetgeving

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Guelph, Ontario, Canada. U wordt onherroepelijk onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat.