Gemakkelijkere afkalvingen voor een vruchtbare veestapel