Procedures

  • De FastStart-overeenkomst is een levenslange overeenkomst, maar deze kan op elk moment worden beëindigd door de veehouder of Semex, zoals vermeld in de FastStart-overeenkomst.

  • Als FastStart-klant komt u in aanmerking voor aankoop van sperma van elke FastStart stier, indien beschikbaar.

  • Semex is van plan om elk jaar 8 tot 12 nieuwe FastStart Holstein-stieren en 2 tot 3 nieuwe FastStart Jersey-stieren vrij te geven, zoals vermeld op www.semex.nl/faststart.

  • Als de nakomelingen van een FastStart stier op genomics getest zijn, moet de klant Semex op de hoogte brengen van de genomics resultaten binnen een vastgestelde tijdsperiode zoals vermeld in de FastStart-overeenkomst.

  • Semex behoudt het recht van eerste optie van geselecteerde zonen van een FastStart stier, die geboren zijn vóór de 'laatste kalf' geboortedatum, zoals vastgesteld voor elke FastStart stieren op www.semex.nl/faststart.

  • Semex behoudt het recht van eerste koop op of toegang tot 50% van de paringen op geselecteerde dochters van een FastStart stier, die geboren zijn vóór de 'laatste kalf' geboortedatum, zoals vastgesteld voor elke FastStart stieren op www.semex.nl/faststart.

  • Semex zal de klant binnen een vastgestelde tijdsperiode na de genomic testresultaten op de hoogte stellen met zijn beslissing om nakomelingen van een FastStart stier te kopen / toegang te verlenen of om de nakomelingen vrij te geven van dit recht op eerste koop.

  • De FastStart klant mag de optie selecteren. Óf verkopen aan Semex óf Semex toegang verlenen tot 50% van de paringen, voor alle dochters met het recht van eerste optie geselecteerd door Semex.

  • Als de aankoopoptie wordt gekozen, wordt de te betalen prijs ingesteld volgens de TPI- of NM $ -klassering zoals beschreven in de FastStart-overeenkomst.

  • In het geval dat Semex het recht van de eerste optie op een nakomeling afwijst, is de veehouder vrij om te doen wat hij of zij wenst met de nakomelingen.