Semex Nieuws

Stier in de picture mei: Claynook Cracker

Claynook Cracker (Mezzoforte X Renegade X Outlast) Claynook Cracker is een prachtige nieuwkomer in ons aanbod en is een ware “crack” op vele fronten. Hij vererft enorm veel kilo’s vet en eiwit via veel liters én dikke gehaltes. Cracker is één van die stieren waarbij je heel snel uitkomt als je op zoek bent naar een degelijke allrounder. En of je hem nu bekijkt op Canadese LPI (3755), Amerikaanse TPI (2978) of Nederlandse NVI (240) basis, overal doet hij mee met de besten!   Degelijke, robuuste en gebalanceerde koeien Cracker zal degelijke, robuuste en gebalanceerde koeien fokken met een gemiddelde hoogtemaat en gepaste breedte. De uiers zijn prima met een ideale speenplaatsing-en lengte. Ook de benen zijn super met een perfecte klauwhoek en kaasrecht in achteraanzicht. Bovendien stamt hij een klasse familie die haar oorsprong heeft bij Regancrest Chassity, een legendarische en super fokkende dochter van de grootmeester Shottle.   Afstamming In de directe moederlijn zien we VG en Ex dochters van Renegade, Outlast, Spring en Bombero, allemaal stieren die hun stempel drukken op de moderne fokkerij. De vader van Cracker is Progenesis Mezzoforte, een zoon van de fel gewaardeerde stiervader Progenesis Positive die te boek staat als echte gehaltestier met prima exterieur.   Cracker is een stier die makkelijk breed kan ingezet worden, is vlot beschikbaar en heeft ook een “cracking” prijs waarmee hij toegankelijk is voor iedereen!   Foto: Claynook Chris renegade VG 86 2yr. Moeder van Cracker. L1 305d 12468 5,3%V, 3,7%E
... Lees meer...

Sperma is zeer gevoelig voor termperatuurswisselingen

De beste plaats om sperma (langdurig) te bewaren is en blijft nog altijd in de stikstoftank. Zolang het sperma hierin bewaard wordt, is het veilig. Het sperma is gewoonweg zeer gevoelig voor allerlei temperatuurswisselingen, iets wat dus zoveel mogelijk voorkomen moet worden. Bij het insemineren is het daarom erg belangrijk dat u precies weet waar het rietje zich in de stikstoftank bevindt.       Houd de niet-gebruikte rietjes onder de vorstlijn Tijd en temperatuur spelen een meer dan cruciale rol bij het insemineren. We moeten er altijd om waken dat bij het uithalen van een rietje, de rietjes te allen tijde onder de “vorstlijn” blijven. Wanneer dit niet gebeurt zal de temperatuur van de rietjes te veel gaan stijgen. Hierdoor verliezen de niet gebruikte rietjes een “groot” deel van hun bevruchtend vermogen.   In welke canister bevindt zich het te gebruiken rietje? Het is in ieders belang dat de administratie goed op orde én zichtbaar is. Zo haal je niet onnodig het verkeerde rietje naar boven. Als er zich een situatie voordoet waarbij het rietje niet binnen 10 seconden uit het canister kan worden gehaald, is het belangrijk dat het canister zo snel mogelijk weer 15 seconden wordt ondergedompeld in de stikstof om kwaliteitsverlies te voorkomen.   Ik heb het verkeerde rietje uit de N2 container gehaald, kan dit kwaad? Het rietje dat in z’n geheel uit de stikstof is getild kan niet meer worden teruggezet in de veronderstelling dat we het later wel kunnen hergebruiken. Het sperma in deze rietjes heeft z’n beweeglijkheid verloren en daardoor ook de levensvatbaarheid. Een dracht uit deze rietjes is dus vrijwel uitgesloten.   Terug naar de basis Wij raden aan om bij het uithalen van de rietjes een voor gekoelde pincet te gebruiken, dit vooral om al het sperma gelijkmatig te laten ontdooien. Nonchalance is een valkuil wat betreft het klaarmaken c.q. bewerken van sperma. Even weer ... Lees meer...

Tussentocht of Valse Tocht?

Vaak staan we er niet eens bij stil... Toch blijkt dat er soms best (te) veel koeien, tien dagen nadat ze zijn geïnsemineerd of tochtig zijn geweest, opnieuw worden geïnsemineerd. We hebben hier te maken met een heel natuurlijk verschijnsel, de zogenaamde Tussentocht. In de volksmond ook wel Valse Tocht genoemd.   Wat is dat nu precies, Tussentocht of Valse Tocht? Valse Tocht is een signaal van de koe dat alles weer op orde is. Er is dus sprake van een goed functionerend geslachtsapparaat. Meerdere kleine follikels zorgen rondom dag 10 in de cyclus voor een hoeveelheid oestrogenen die zwakke en soms sterke tochtsignalen veroorzaken. De Valse Tochten kunnen alleen  maar getackeld worden door een goede tochtregistratie.   Wanneer komt een Valse Tocht voor? De Valse Tochten komen vaak voor bij koeien die uit de Negatieve Energie Balans zijn gekomen. Wanneer  alle tochtigheden vanaf dag 15 goed worden geregistreerd, zullen de Valse Tochten vanaf bijvoorbeeld dag 80 heel makkelijk herkend worden. Een Valse Tocht kan altijd en overal voorkomen, soms ook tijdens de droogstand, en zegt dus niets over het feit of de koe wel of niet drachtig is.   Koe nummer Kalf Datum 1e tocht 2e tocht 3e tocht 4e tocht Stier 1e ins. 2e ins. 3e ins. 4e ins. 5e ins. 345      01/05 15/05 05/06 26/06 17/07 GYMNAST 06/08 16/08 26/08     678      10/05 23/06       BREKEM 15/08 26/08 16/09       Als we kijken naar de tabel hierboven, zien we dat koe 345 op 16/08 is geïnsemineerd en koe 678 op 15/08, beiden tijdens een Valse Tocht. Deze inseminatie kan de reden zijn geweest waarom koe 345 op 26/08 opnieuw tochtig is geworden ten gevolge van een beschadigd embryo tijdens de inseminatie op 16/08.                  Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met vruchtbaarheidsspecialist Anne ... Lees meer...

Highlights fokwaardedraai april 2023

Highlights algemeen:   3-Star Ranger-Red krijgt een enorme invloed in de Canadese LPI lijst! Z’n eerste zonen bestormen de top van de LPI lijst en doen dat met fenomenale cijfers! 3-Star Romaner RDC*RF is de allerhoogste met prachtige productiecijfers (+1624 KgM, +0,51%V en +0,19% E) en heel degelijk exterieur (+8). In z’n spoor volgen op korte afstand McRanger, Troy, Megarun en Parbo. Samen met vader Ranger-Red zelf maken zij het mooie weer in de top van de LPI Genomax lijst. Een aantal van deze toppers komen binnenkort beschikbaar, meer info volgt! Bij de fokstieren blijven Alcove, Alligator, Pursuit, Fuel en Gymnast ons bekoren. Ook Stantons Cockpit en Progenesis Moliere steken de neus aan het venster met een mooie 1ste fokwaarde. Progenesis Knowhow stijgt verder door en komt nu met meer dan 2000 liter melk en +11 exterieur terecht bij de elite!   Ook mooi nieuws komt er van het TPI front:   Silveridge Einstein heeft 2996 TPI en 4,9PL, daarmee staat hij op de 7de plek van de Amerikaanse TPI lijst. Hij is trouwens ook de hoogste fokstier op de Deense NTM ranking. Claynook Zasberilla is een andere Semex stiervader die doorkomt met prachtige cijfers: 2967 TPI met 2,24 PTAT. Ook Pursuit, Circus, Copyright en Cockpit bevinden zich in de top TPI lijst. Zowat al deze stieren zijn door Semex flink ingezet als stiervader, dat belooft dus wat voor de toekomst… Bij de jonge Amerikaanse stieren valt ons vooral de prachtige fokwaarde van Ladys-Manor Overdo op (nu 3158 TPI). Samen met Powerstar, Holysmokes, Earlybird en vele anderen bevolkt hij de top van de GTPI ranking.   Het is vandaag de dag quasi onmogelijk geworden om een volledige update te geven van al onze stieren. Zeker nu er met fokwaardes als Immunity+ en Methaan Efficiëntie steeds meer handvaten komen om koeien te fokken die klaar zijn voor de toekomst!   Met onze nieuwe Semex Go app heeft u een uitstekend instrument om al dat moois te bekijken, ... Lees meer...

Koeien fokken met een lagere methaan uitstoot

Nu de maatschappelijke en politieke kritiek zich steeds meer richt op de landbouw, introduceert Semex een genetische oplossing die de methaanuitstoot tegen 2050 met 20-30% kan verminderen.   "Net als bij Immunity+® hebben we samengewerkt met wetenschappers uit de agro-industrie om een genetische oplossing te vinden om de methaanuitstoot te verminderen", zegt dr. Michael Lohuis, Vice President Research & Innovation van Semex. “Gedurende meer dan vijf jaar verzamelden de Canadese melkregistratie organisaties, nu onder Lactanet, meer dan 13 miljoen melk mid-infrarood (MIR)-spectroscopie gegevens. Meer dan zevenhonderdduizend MIR-gegevens van de eerste lactatie werden geanalyseerd door Lactanet-genetici om de methaanuitstoot te voorspellen voor melk geregistreerde koeien in heel Canada. De resultaten toonden aan dat je met genetische selectie de methaanemissie substantieel kunt verminderen.”   Lactanet publiceert in april 2023 fokwaarden voor methaanefficiëntie waarmee veehouders de methaanuitstoot van hun veestapel fors kunnen verminderen. Voor genomic stieren is het 70% betrouwbaar en alleen al door genetische selectie wordt geschat dat de uitstoot tegen 2050 met 20-30% kan worden verminderd.   De wereldwijde Elevate®-gebruikers van Semex ontvangen automatisch een methaanindex van alle genomic geteste vrouwelijke dieren. Bovendien zal er vanaf april een index beschikbaar zijn voor Semex Holstein-stieren. Dit geeft melkveebedrijven een duidelijke genetische oplossing en een snellere omschakeling naar een methaanarme veestapel.   "Methaan is een wereldwijd probleem", zegt Drew Sloan, Semex Vice President Corporate Development. "In feite nemen de meeste ontwikkelingslanden wetten aan die gericht zijn op netto nul-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Deze nieuwe eigenschap is een doorbraak. Het is nu tijd om uw veestapel genetisch te testen met Elevate, waardoor u de mogelijkheid krijgt ... Lees meer...

Big Picture Management

SEMEX SOLUTIONS MAAKT FOKKERIJ KEUZES MAKKELIJK   Een klant veestapel index:  SemexWorks: stieren identificeren die voldoen aan de behoefte van een veestapel Elevate meet en plant: de huidige en toekomstige veestapel ProMate maakt de koeien die je echt wil: zet het plan in werking
... Lees meer...

Geweldige 305 dagen producties voor Semex stieren!

Ieder jaar worden in Nederland de 305 dagen producties door Veeteelt gepubliceerd. Een enorme cijferbrij waarin je allerlei populaire stieren kunt vinden. Natuurlijk kijkt Semex ook even met extra interesse naar de Canadese stieren. Wat mooi om te zien hoe de dochters van diverse Semex stieren hard werken voor de veehouders om de tank vol te krijgen.   Enkele highlights: Vaarzen: 1. Boldi V Gymnast 718 kg vet en eiwit 2. Stantons Adorable 717 3. Westcoast Alcove 706 U ziet het goed… de 3 allerhoogste producties van alle stieren komen van Semex stieren   Stantons Adorable: Van alle gepubliceerde stieren staat vooral Adorable op eenzame hoogte! Bij de 2e kalfs koeien staat Adorable op de 2e plaats met 859kg v+e. VH Brook heeft 7 kg vet en eiwit meer. Ook bij de 3e kalfskoeien scoort Adorable weer….nu met 895kg v+e op plaats 2 achter Rubicon die juist boven de 900kg v+e scoort.   Legend-Maker Victor: de dochters van Victor laten een stijging van bijna 2000 kg melk zien van vaars naar 2e kalfs. Van ruim 8500 naar bijna 10500! En dat met 3.59 eiwit erbij!   Kortom: zoekt u nu koeien die werkelijk veel melk geven, gebruik dan volop Semex stieren.   Adorable is volop te leveren voor een aantrekkelijke prijs!
... Lees meer...

Samen optrekken naar een gewenst resultaat

Sturen op vruchtbaarheidskengetallen blijft voor iedere veehouder interessant. De vraag blijft altijd: “Welke cijfers geven een goed beeld van de actuele situatie op het moderne melkveebedrijf?” TussenKalfTijd (TKT) is een kengetal dat heel erg is ingeburgerd, maar het geeft eigenlijk alleen maar aan hoe het was, de Verwachte TussenKalfTijd (VTKT) is meer actueel.   Insemination, Conception & Pregnancy Rate Het is interessant om je af te vragen of je alle koeien hebt geïnsemineerd die je had willen insemineren. Wanneer dit cijfer – Insemination Rate – voldoende hoog is, zullen er ook veel meer koeien op tijd drachtig worden en dus zul je automatisch een kortere TussenKalfTijd krijgen. Nadat de koeien zijn geïnsemineerd, komt de volgende vraag: worden en blijven de koeien daarna ook drachtig? Dit cijfer komt tot uiting in de Conception Rate. Wanneer er voldoende koeien op tijd worden geïnsemineerd, op de juiste manier en op het juiste moment, zal het aantal drachtige koeien structureel hoog blijven. In dit geval spreken we van Pregnancy Rate. Het getal Preg Rate is wereldwijd op de grotere melkveebedrijven het belangrijkste instrument om de vruchtbaarheid te beoordelen. Over het algemeen kan de Preg Rate op de meeste bedrijven in Nederland nog wel iets verbeterd worden.   Inseminatie tussen de 40e en 60e dag Het vroege insemineren (tussen de 40e en 60e dag) draagt bij aan een structureel hoge Preg Rate. In dit stadium maak je namelijk gebruik van de kwalitatief betere eicel/follikel. Dit is medebepalend voor de overlevingskans van het embryo. Er zijn grote verschillen per bedrijf wanneer we kijken naar de vroegembryonale sterfte (VES). Het maakt nogal wat verschil of er 6 weken na inseminatie krap 30 %, of op de betere bedrijven bijna 55 %, van de dieren drachtig is.   Afname in kosten Een verbeterde vruchtbaarheid leidt op termijn tot structurele vermindering van voer- en gezondheidskosten, ... Lees meer...

Immunity+, de nieuwe generatie


Alle Semex stieren en vrouwelijke dieren getest via Elevate hebben een immuniteit en kalf immuniteit index.

... Lees meer...

Fijne Feestdagen!

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen en een bijzonder, gezond en succesvol 2023!
... Lees meer...