2024_BANNER_SEMEX_APRIL.jpg
BANNERT_SEMEX2.jpg
BANNERT_SEMEX3.jpg
Fuel_webbannerDec2020.jpg
TK_IMMwebbanner_2020.jpg

DIN HELHETSLÖSNING INOM AVEL & GENETIK

Immunity+

Immunity+

Ett Ärftligt Immunförsvar

Istället för att inrikta sig mot enskilda sjukdomar så täcker Immunity+ hela djurets immunförsvar och når en ärftlighet på hela 30%. Den patenterade tekniken har över 20 års bakomliggande forskning för sig och en färsk studie på 75 000 kvigor som bekräftar att det fungerar i verkligheten.


LÄS MER

Helhet

Helhet

Lösningar

Seminplaner, kväve, ekonomiska rapporter och mycket mer, allt utan framkörningsavgifter!SEMEXWORKS™OPTIMATE™DAIRYTRACK™

Semex - Märkning av tjurar

Varje tjur inom Semex granskas tre gånger per år för att se vilka kriterier han möter. Nedan ser ni en förklaring över vad varje märkning innebär.

Ett ärftligt immunförsvar

Ett ärftligt immunförsvar

Dessa tjurar är bland de 10% bästa inom Semex verksamhet när det kommer till immunförsvaret. De nedärver 30% direkt till sina avkommor.

SexedULTRA™ sperma

SexedULTRA™ sperma

Dessa tjurar finns det könssorterad sperma efter. Använd könssorterad sperma på dina bästa djur eller när du behöver få fler kvigkalvar.

A2A2

A2A2

Dessa tjurar är homozygot bärare av A2 genen som ligger till underlag för att producera A2 mjölk

Hög fertilitet

Hög fertilitet

Dessa tjurar är de som rankar högst inom egenfertilitet.

Lätta kalvningar

Lätta kalvningar

Dessa tjurar ligger i topp när det kommer till att ha färre svåra kalvningar eller dödfödda kalvar.

Grazing Pro

Grazing Pro

Dessa tjurar presterar bättre än snitt tjuren i betes anpassade klimat.

Genomiskt

Genomiskt

Dessa tjurar har inga mjölkande döttrar, istället är de baserade på genomiska värden. Här hittar du de högst rankade Index tjurarna.

Anpassat för robot

Anpassat för robot

Dessa tjurar är utmärkta för att ha samtliga kriterier för att passa i besättningar med robot.

Semex Globalt - I konstant strävan efter perfektion

Corporate Ad 1

Forskning och embryo
Bobiteq's labb  LÄS MER
Corporate Ad 2

110+
Globala Distributörer  LÄS MER
Corporate Ad 3

Våra anställda är HÖRNSTENEN bakom vår framgång  LÄS MER
Corporate Ad 4

40+
År av internationell marknadsföring  LÄS MER