Semex Nyheder

KØER MED MINDRE METANUDLEDNING

I takt med at samfundets og politisk kritik i stigende grad fokuserer på landbruget, introducerer Semex en genetisk løsning, der kan reducere metan-udledningen med 20-30% i 2050.

 

”Ligesom med Immunity+ ® har vi arbejdet sammen med videnskabsmænd fra agroindustrien for at finde en genetisk løsning til at reducere metan-emissioner,” siger Dr.Michael Lohuis, Vice President Research & Innovation hos Semex. ”I mere end fem år har de canadiske mælkeregistre, nu under Lactanet, har mere end 13 millioner mælke-mid-infrarøde (MIR) spektroskopidata. Mere end 700.000 MIR-data fra første laktation blev analyseret af Lactanet-genetikere for at forudsige metan-emissioner for mælkeregistrerede køer i hele Canada. Resultaterne viste, at man kan reducere metan-udledningen væsentligt med genetisk selektion.”

 

I april 2023 vil Lactanet offentliggøre avlsværdier for metaneffektivitet, som landmænd kan bruge til at reducere kvægets metan udledning markant. For genomiske tyre er det 70 % pålideligt, og det anslås, at emissionerne kan reduceres med 20 – 30 % i 2050 alene gennem genetisk selektion.

 

Semex’s Elevate ® - brugere modtager automatisk et metan-indeks over alle genomisk testede hunkønsdyr. Derudover vil et indeks være tilgængeligt for Semex Holstein tyre fra april. Dette giver malkekvægsbedrifter en klar genetisk løsning og en hurtigere overgang til en besætning med lavt metanindhold.

 

”Metan er et globalt problem,” siger Drew Sloan, Semex Vice President for Corporate Development. ”Faktisk vedtager de fleste udviklingslande love, der sigter mod nul udledning af drivhusgasser i 2050. Denne nye egenskab er en gamechanger. Nu er det tid til genetisk at teste din besætning med Elevate, hvilket giver dig mulighed for at bedømme metan, overvåge og reducere i din besætning!”