Semex Nieuws

Koeien met minder methaan uitstoot

Nu de maatschappelijke en politieke kritiek zich steeds meer richt op de landbouw, introduceert Semex een genetische oplossing die de methaanuitstoot tegen 2050 met 20-30% kan verminderen.

 

"Net als bij Immunity+® hebben we samengewerkt met wetenschappers uit de agro-industrie om een genetische oplossing te vinden om de methaanuitstoot te verminderen", zegt dr. Michael Lohuis, Vice President Research & Innovation van Semex. “Gedurende meer dan vijf jaar verzamelden de Canadese melkregistratie organisaties, nu onder Lactanet, meer dan 13 miljoen melk mid-infrarood (MIR)-spectroscopie gegevens. Meer dan zevenhonderdduizend MIR-gegevens van de eerste lactatie werden geanalyseerd door Lactanet-genetici om de methaanuitstoot te voorspellen voor melk geregistreerde koeien in heel Canada. De resultaten toonden aan dat je met genetische selectie de methaanemissie substantieel kunt verminderen.”

 

Lactanet publiceert in april 2023 fokwaarden voor methaanefficiëntie waarmee veehouders de methaanuitstoot van hun veestapel fors kunnen verminderen. Voor genomic stieren is het 70% betrouwbaar en alleen al door genetische selectie wordt geschat dat de uitstoot tegen 2050 met 20-30% kan worden verminderd.

 

De wereldwijde Elevate®-gebruikers van Semex ontvangen automatisch een methaanindex van alle genomic geteste vrouwelijke dieren. Bovendien zal er vanaf april een index beschikbaar zijn voor Semex Holstein-stieren. Dit geeft melkveebedrijven een duidelijke genetische oplossing en een snellere omschakeling naar een methaanarme veestapel.

 

"Methaan is een wereldwijd probleem", zegt Drew Sloan, Semex Vice President Corporate Development. "In feite nemen de meeste ontwikkelingslanden wetten aan die gericht zijn op netto nul-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050. Deze nieuwe eigenschap is een doorbraak. Het is nu tijd om uw veestapel genetisch te testen met Elevate, waardoor u de mogelijkheid krijgt om methaan te beoordelen, te monitoren en te verminderen in je veestapel!"