Semex Nieuws

Fokkerij in een notendop: deel 5

Hoe kan ik de vruchtbaarheid van mijn veestapel verhogen via fokkerij?
 

Vruchtbaarheid is nog steeds de belangrijkste reden van afvoer bij melkkoeien. Het staat dus buiten kijf dat bedrijven die gemiddeld een goede vruchtbaarheid hebben automatisch ook koeien hebben die meer lactaties door kunnen maken. Door gebruik te maken van de moderne fokkerijtechnieken kunnen we de vruchtbaarheid op een hoger peil brengen.
 

In Canada vermelden we bij alle stieren de dochtervruchtbaarheid en hier zien we toch aanzienlijke verschillen in. Ondanks de lage erfelijkheidsgraad (tabel 1) van dochtervruchtbaarheid zien we dat het verschil tussen een goede en een minder goede stier toch wel aanzienlijk is (tabel 2). Dit houdt in dat een veehouder door consequent stieren te selecteren met een hoge dochtervruchtbaarheid de vruchtbaarheid van de veestapel automatisch zal verhogen.


Tabel 1: Fokwaarden met een lage erfelijkheidsgraad (<15%) met een hoog economisch belang

Fokwaarde Erfelijkheidsgraad
   Mastitis resistentie               12%
  Levensduur 10%
  Dochtervruchtbaarheid 7%
  Afkalfgemak 6%
  Dochter afkalgemak 6%

 

Tabel 2: Gemiddelde dochterprestaties voor de top 5 en laagste 5 stieren voor dochtervruchtbaarheid met meer dan 1000 dochters

  Prestatiemetingen van dochters
  Stier groep   Gemiddelde
     dochtervruchtbaarheid    
   Aantal inseminaties per bevruchting (koeien)          Dagen onbevrucht    
  Top 5 stieren 108 2.05 117
  Laagste 5        stieren 90 2.35 127
  Verschil +19 -0.30 -10


Een tweede aspect is dat we door het genomic testprogramma Elevate ook de dochtervruchtbaarheid van de geteste dieren kunnen meten. Ook hier is het belangrijk om deze informatie zorgvuldig te gebruiken, dieren die een te lage fokwaarde hebben voor dochtervruchtbaarheid kunnen eventueel uitgesloten worden om mee verder te fokken. Ook hier geldt: ga alleen verder met de beste pinken/koeien in combinatie met de beste stieren voor dit kenmerk om snel vooruitgang te boeken. Een voorbeeld van een stier die perfect in dit plaatje past is Westcoast Almamater: een hoge productiefokwaarde met goede exterieurcijfers een echte topper voor dochtervruchtbaarheid (108) en levensduur (111).

Een derde belangrijke pijler is natuurlijk de bevruchting van de rieten.  Semex focust al geruime tijd via het kenmerk FertilityFirst op stieren met een excellente vruchtbaarheid. De stieren die dan ook nog eens het “merk” FertilityFirst op hun naamplaatje hebben staan behoren dan tot de absolute top hiervoor. Enkele populaire stieren die tot deze categorie behoren zijn: Alcove, ESPN, Paypal, Darwin en Applicable.