Semex Nieuws

Bij veel van onze bedrijven staat het afkalfseizoen weer voor de deur

Een goede reden om eens te gaan nadenken over het gaan gebruiken van de Rumilife®Cal24 bolus. Het goed opstarten is van belang voor koe en veehouder.

 

De Rumilife®Cal24 bolus is uniek omdat de bolus is samengesteld uit drie verschillende soorten calcium welke gedurende een periode van 24 uur beschikbaar komen.

 

De oorzaak van melkziekte is een te laag calcium gehalte en kent twee varianten, klinische en sub klinische melkziekte. De welbekende klinische vorm treedt over het algemeen op rondom het afkalven, koude oren, lagere voeropname en het uiteindelijk niet meer kunnen opstaan zijn de belangrijkste symptomen. Op een gemiddeld bedrijf ligt de incidentie van melkziekte op ongeveer 5%, wat we vaak niet weten/zien is dat de subklinische vorm voor komt bij soms meer dan 70% van de dieren. Symptomen zijn bij deze dieren vaak niet zichtbaar maar ervaren wel een te laag calcium gehalte in het bloed. Dit te lage calcium gehalte heeft wel degelijk invloed op de prestaties van de koe, de minder sterke spiercontracties zijn er mede verantwoordelijk voor dat de voeropname en daardoor ook de weerstand van de koe achter blijft. De koe wordt hierdoor ook vatbaarder voor uierontsteking, lebmaag verplaatsingen en uiteraard ook ketose/slepende melkziekte. Ook wordt de baarmoeder niet tijdig opgeschoond welke weer consequenties geeft voor de vruchtbaarheid later.Rumilife®Cal24 zal er toe bijdragen dat de koe in de uren na toediening van de twee bolussen meer zal gaan eten en rusten welke uiteindelijk gaat leiden tot een gezondere koe met minder problemen(betere vruchtbaarheid o.a) en meer werk plezier voor de veehouder.

 

Goed om te realiseren is dat Rumilife®Cal24 bolussen niet dienen ter vervanging van het Calcium infuus. Bij klinische melkziekte is het infuus nog steeds de enige en veelal adequate behandeling. De Rumilife®Cal24 bolussen kunnen wel (als aanvulling) worden toegediend 2-3 na het infuus om het calciumgehalte voor een langere tijd op niveau te houden.

 

Kortom een CAL24 bolus is een investering welke dubbel en dwars z’n geld opbrengt.

 

Geïnteresseerd ? Neem hier contact op.