Semex Nieuws

CAL24, uniek in z’n soort

CAL24 is een product dat bij veel veehouders niet meer weg te denken is uit de medicijnkast. Veehouders zijn zo enthousiast, omdat de bolussen als enige in staat zijn om vrijwel alle subklinische gevallen van melkziekte een halt toe te roepen. CAL24 is samengesteld uit twee verschillende soorten calcium: calciumchloride en calmin. Calciumchloride werkt snel; terwijl Calmin gedurende de dag tot 24 uur na afkalven beschikbaar komt voor de koe.

 

Calcium helpt de koe na afkalven

Hoewel het niet altijd direct zichtbaar is, hebben minimaal 50% van alle melkkoeien na het afkalven last van subklinische melkziekte verschijnselen. Door een tekort aan calcium zijn de voer- en wateropname tijdens de eerste dagen na afkalven duidelijk minder. Ook kan het tekort aan calcium leiden tot het verlaat afkomen van de nageboorte. Het toedienen van calcium via de CAL24 bolussen helpt de koeien om meer voer en water op te nemen, én om de spiercontracties te versterken om de nageboorte mee te helpen afdrijven.

 

Een investering die snel wordt terugverdiend

Op bedrijfsniveau heeft de CAL24 bolus effect op bijvoorbeeld de tussenkalftijd. Het terugbrengen van de tussenkalftijd met tien dagen resulteert al snel in een verhoogde dagproductie (1 liter melk per tien dagen). Op een bedrijf met 200 melkkoeien waar de tussenkalftijd met tien dagen wordt verkort, geeft dit €29.000 extra aan revenu’s (200x 1 x 365 x €0,40). Meer en eerder insemineren is mede een gevolg van het CAL24 gebruik bij pas afgekalfde koeien.

 

Preg Rate

Het gebruik van de CAL24 bolus heeft een positieve invloed op de Preg Rate. Door het beter en sneller opschonen van de koeien, zullen de dieren eerder cyclisch worden en daardoor een grotere kans hebben om bevrucht te worden. Bedrijven die de CAL24 bolus gebruiken, hebben, mits alles wordt geregistreerd, binnen een maand na afkalven veel meer tochtige koeien. Dit is vooral te wijten aan de veel stevigere spiercontracties bij het afdrijven van de nageboorte, maar ook de verhoogde voer- en wateropname zijn hiervan een gevolg. Daarnaast zullen de koeien veel meer rusten (idealiter 14 uur) wat invloed heeft op klauwgezondheid en een veel efficiëntere herkauw activiteit.

 

Preg Rate verhogen met CAL24 bolus

  • Bedrijf met 200 koeien
  • Preg Rate verhogen van 15 naar 20
  • 5 punten Preg Rate x €15 = €65 per koe x 200 koeien totaal = €13.000 op bedrijfsniveau
  • Investering in CAL24 = €20,25 per koe x 200 koeien totaal = € 4.050 op bedrijfsniveau 

 

Meer informatie: neem contact op met uw Semex vertegenwoordiger